Nasi obecni i byli moderatorzy

Nasi obecni moderatorzy:
ks. Tadeusz Miszewski - ksiądz proboszcz od 2015 (moderator rejonowy)
ks. Rusłan Petskeliun - ksiądz wikary
ks. Jan Szaruk - ksiądz wikaryNasi poprzedni moderatorzy:
ks. Łukasz Śleziak - od 2012 do 2015 († 4.11.2015r.)

ks. Jerzy Bieńkowski - ksiądz proboszcz od 2005 do 2015
ks. Sebastian Szczawiński od 2009 do …
ks. Dariusz Kubka od 2011 do …

ks. Piotr Ramusiewicz - ksiądz proboszcz od 1994 do 1999
ks. Piotr Gabryś - ksiądz wikary od ... do 2000
ks. Zbigniew Stanek - ksiądz wikary
ks. Tomasz Idczak - ksiądz wikary
ks. Marek Borowski - ksiądz proboszcz od 1999 do 2005
ks. Tomasz Reszka - ksiądz wikary od 2005 do 2006
ks. Radosław Herka - ksiądz wikary od 2005 do 2007
ks. Łukasz Dutkiewicz - ksiądz wikary od 2007 do 2009
ks. Mariusz Stawski - ksiądz wikary od 2010 do 2011
ks. Jerzy Strach - ksiądz wikary od 2015
ks. Dariusz Żebrowski - ksiądz wikary
ks. Dawid Piwowarski - ksiądz wikary

Modlitwa rodzinna za kapłana

Panie Jezu! Ty jesteś jedynym i wiernym Kapłanem. Apostołom swoim kazałeś, aby na całym świecie głosili Ewangelię, aby składając ofiarę opowiadali śmierć Twoją aż przyjdziesz. Dziękujemy Ci za Kapłana, ........................................................................, którego oddałeś nam w modlitewna opiekę. On mówi tak jak Ty, że my jesteśmy dla niego matką, ojcem, braćmi i siostrami. Wiemy Panie, jak kochasz swoich Kapłanów. Niech on będzie Kapłanem według Twojego serca. Niech będzie mądry i święty. A za to, że głosi nam Twoją naukę, e w Twoim Imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością, jak Jana do swego serca. Maryjo, Matko Chrystusa, czuwaj nieustannie nad Jego powołaniem. Pomagaj mu do końca pełnić wolę Jezusa, który narodził się z Ciebie dla naszego zbawienia. Amen Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo... i Chwała Ojcu...

Modlitwa kapłana "Duchem całym" ks. Wojciech Danielski

Panie, naucz mnie w moim osamotnieniu wśród trudności szukać takich, co jak Ty chcą pełnić całkowicie wolę Ojca: żeby tylko ci byli mi bliscy, niezawodni, którzy prawdziwie szukają woli Ojca i żeby oni dzięki temu byli dla mnie oparciem. Oni będą szukać Twojej woli wraz ze mną.

Modlitewna ofiara za kapłanów w kościele św. Józefa w Chełmnie
została pierwszy raz złożona na ołtarzu podczas Eucharystii w dniu 21 marca 2009r.
M
odlitwę udostępnili: Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie (diecezja bydgoska)

 

ks. Tadeusz Miszewski B. H. Błażejewicz
ks. Jerzy Strach S. P. Orłowicz
ks. Łukasz Śleziak K. S. Gesikowscy
ks. Jerzy Bieńkowski E. K. Kozłowscy
ks. Sebastian Szczawiński B. S. Guźlewscy
ks. Dariusz Kubka M. S. Rodzikowie
ks. Piotr Ramusiewicz K. J. Nowak
ks. Piotr Gabryś A. M. Szczepanik
ks. Zbigniew Stanek M. P. Sehnke
ks. Tomasz Idczak A. W. Strelczuk
ks. Marek Borowski T. H. Zaborowscy
ks. Tomasz Reszka A. G. Pawscy
ks. Radosław Herka M. J. Panasiuk
ks. Łukasz Dutkiewicz M. J. Bolt
ks. Mariusz Stawski A. G. Ciechanowscy